HET BOEK OVER VROUWELIJKER LEIDINGGEVEN

Foto Joke Storm-Bosch

‘De keuze voor leiders van het type Donald Trump laat zien dat ons beeld van leiderschap veel te mannelijk is gekleurd. We moeten ons daarom hard maken voor feminiene leiderschapskwaliteiten, zoals samenwerking, inleven in andere mensen en continuïteit. Deze waarden worden onterecht weggezet als soft.’ Dat betoogt Joke Storm (Amsterdam, 1946) in De duit en de fluit.

In haar memoires deelt Joke openhartig lessen uit haar leven en loopbaan als verpleegkundige, politica, vakbondsvoorvrouw, bestuurder en toezichthouder. Ze vertelt over het ontwikkelen van eigenwaarde, het belang van ambitie en haar op haptonomie gebaseerde stijl van leidinggeven. Deze memoires lezen daardoor als een leidraad voor mannen en vrouwen die mensgerichter leiding willen geven, met meer oog voor de medewerkers en persoonlijke relaties. Joke schetst een treffend tijdsbeeld van een halve eeuw leidinggeven in organisaties. Ze schroomt daarbij niet om nijpende en actuele kwesties aan te roeren, zoals de afbraak van de zorg, tekortschietend toezicht en zelfverrijking.

Joke legt taboes bloot zoals ‘moeders die fulltime werken’, ‘vrienden zijn met de baas’ en ‘bestuurders die in deeltijd werken’. Deze probeert ze met het boek te doorbreken. Ook hoopt ze een beweging te beginnen die een nieuwe generatie inspireert tot een betere balans tussen het mannelijke en vrouwelijke.

BOEK JOKE!

Joke komt graag in contact met u, uw organisatie en uw medewerkers.
Zij geeft kosteloos lezingen onder afname van een onderling af te spreken aantal boeken.

MEER INFORMATIE

JOKE OVER HAAR BOEK

'ALS HET NIET AAN DE ORDE KOMT, KOMT HET NIET IN ORDE'


Levensmotto Joke

DE DUIT EN DE FLUIT IN HET KORT

de-duit-en-de-fluit-cover

'Meid, het draait in de wereld om de duit en de fluit’. Dat zei de oma van Joke Storm tegen haar kleindochter. Joke besloot al op jonge leeftijd iets tegen dit onrecht te doen. Opkomen voor emancipatie, integratie en humanere organisaties werd haar missie en ‘komt het niet aan de orde, dan komt het niet in orde’ haar levensmotto.

Op eigen kracht bouwde ze aan een carrière als verpleegkundige, politica, voorvrouw van een verpleegkundigenvakbond en bestuurder van diverse organisaties. Gedurende die loopbaan bleef ze haar principes trouw en durfde ze onconventioneel en origineel te zijn. Dat zouden meer vrouwen moeten doen, stelt Joke.

In De duit en de fluit gaan we langs tien mijlpalen in het leven van topvrouw Joke Storm-Bosch. Zoals de breuk met haar vader, de toespraak voor 60.000 verpleegkundigen en verzorgenden op het Malieveld, het protest tegen mannelijke medebestuurders die zichzelf wilden verrijken, het samenwerken met bisschop Tiny Muskens (‘Een arme mag een brood stelen’) en het opzetten van het bedrijf Elivio dat vrouwen in staat stelde werk en privé te combineren.

In de loop van haar verhaal legt Joke taboes bloot en geeft adviezen aan vrouwen die ook het verschil willen maken. In vier interviews in het boek laat Joke ook geestverwanten aan het woord die ‘vrouwelijk leidinggeven’ duiden en praktiseren. Bio-psycholoog Martine Delfos weet waarom een combinatie van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen het beste werkt. Voorzitter Letty Demmers van D66 doet uit de doeken hoe zij vasthield aan een vrouwelijke manier van leidinggeven, onder meer in de politietop. Topvrouw ‘nieuwe stijl’ Aukje Nauta legt uit waarom mannen van stratego houden en vrouwen van intervisie. En directeur Jos de Blok van Buurtzorg vertelt hoe hij zelf een succesvolle ‘matriarchale organisatie’ zonder managers opzette.

BOEK JOKE!

Joke komt graag in contact met u, uw organisatie en uw medewerkers.
Zij geeft kosteloos lezingen onder afname van een onderling af te spreken aantal boeken.

MEER INFORMATIE

HET BOEK IS OPGEDRAGEN AAN ELS BORST


'De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten'

LAATSTE NIEUWS

Blijf op de hoogte omtrent De duit en de fluit via de Twitter van Joke Storm.

BESTEL DE DUIT EN DE FLUIT

lipstick-met-schaduwLeest u graag openhartige memoires of een tijdsbeeld van 50 jaar organisaties in de publieke sector? Of zoekt u naar een praktische en inspirerende gids over leidinggeven met een betere balans tussen het mannelijke en vrouwelijke?